twiceideals

  • Naver

1. [+3091, -310]
Choai Xừ thiệt là toẹt vời

2. [+2788, -289]
Xấp nhỏ thiệt sự rất giỏi đó, chưa quảng bá đến 1 năm mà mấy ẻm, với tư cách là nhóm nữ, đã bán được 150k album rồi..

3. [+2447, -296]
Chắc chắn một điều là nhóm các em ấy sẽ dẫn đầu về nhạc số, lượng bán album và lượt xem youtube năm nay

4. [+2225, -276]
Hiển nhiên dồi

5. [+2180, -446]
Trong nhóm không hề có hố đen nào luôn, xấp nhỏ có những bài hát cực hay và tất cả đều xuynh đẹp

6. [+539, -48]
Bài hát của mấy bạn ấy cực kỳ hay luôn… Nghe mãi không chán ấy

7. [+528, -46]
JYP rất thành công trong việc tạo ra các nhóm nhạc nữ nha

8. [+469, -39]
Mị nhớ Choai Xừ quá ㅠ ㅠ

9. [+455, -35]
Các cô gái giỏi lắm, Choai Xừ cùng nhau tiến xa hơn nào

10. [+496, -53]
Mấy ẻm vốn đã là siêu sao rồi ~ Phấn đấu đạt 200k bản với album kế tiếp nào

E-transed by Pannchoa

Loading...