Top 11 fansite idol KPOP có số lượng người theo dõi nhiều nhất

SehunJungkook2-7201

Thần tượng nam:

1.Sehun (EXO) (Tên fansite:Iridescent Boy)

Người theo dõi: 442,657

2.Baekhyun (EXO) (Tên fansite:SEE THE LIGHT)

Người theo dõi: 406,925

3. Jungkook (BTS) (Tên fansite: SNOW PEACH)

Người theo dõi: 372,925

4.Kai (EXO) (tên fansite Mr. Destiny)

Người theo dõi: 352,052

5.Sehun (EXO) (Tên fansite:Hyperbeat)

Người theo dõi:314,567

6.Chanyeol (EXO) (Tên fansite:SPUNKY ACTION, BABY!)

Người theo dõi: 304,567

7.Suho (EXO) (Tên fansite:Suho Planet)

Người theo dõi: 253,755

8.Suga (BTS) (Tên fansite: SU CAN FLY)

Người theo dõi: 247,318

9.D.O (EXO) (Tên fansite: SUAVE)

Người theo dõi: 240,580

10.Sehun (EXO) (Tên fansite: AWESOME SEHUNEE)

Người theo dõi: 220,783

11.Jimin (BTS) (tên fansite: Jam Jam)

Người theo dõi: 211,051
taeyeon

Thần tượng nữ:

1.Taeyeon (SNSD) Tên fansite:Flying Petals

Người theo dõi: 134,748

2.Krystal f(x), tên fansite: soojunga_com

Người theo dõi: 87,990

3.YoonA (SNSD), tên fansite: limyoonacom

Người theo dõi: 81,829

4.Jessica, tên fansite:woorissicacom

Người theo dõi: 81,769

5.Irene (Rec Velvet), tên fansite: Be My Brownie

Người theo dõi: 58,431

6.Seulgi (Red Velvet), tên fansite:Sensible K

Người theo dõi: 55,575

7.Tiffany (SNSD), tên fansite:COMPLETE BLISS

Người theo dõi: 55,386

8.Joy (Red Velvet), tên fansite:ENGM

Người theo dõi: 45,708

9. Yeri (Red Velvet), tên fansite:Fairy Floss

Người theo dõi: 44,971

10.Eunji (Apink), tên fansite:EJYA

Người theoi dõi: 38,145

11.Nayeon (Twice), tên fansite: Cherrycokk

Người theo dõi: 36,098

Nguồn: pannatic

Trả lời