Thông tin thành viên | Profile UP10TION

Loading...

tumblr_o3iwnaiJyb1uas4yso1_1280-675x450

Nhóm UP10TION  là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi TOP Media vào năm 2015. Nhóm gồm 10 thành viên gồm: Jinhoo, Kuhn, Kogyeol, Wei, Bitto, Wooshin, Sunyoul, Gyujin, Hwanhee, Xiao

Tên Fanclub của nhóm là : Honey10

Xem thêm thông tin nhóm U-KISS

Thông tin debut và sản phẩm âm nhạc :
UP10TION ra mắt với mini-album Top Secret bao gồm single “So, Dangerous” vào 10/9/2015.

 • Music Videos (Official Videos): So Dangerous , Come As You Are, Catch Me! , Attention
 • Discography: Top Secret , Bravo, Spotlight


Trang chủ và SNS của nhóm:

Thông tin thành viên

up10tion-jinhoo-e1460468176445

 • Tên thật: Jinhoo (Kim Jin Wook)
 • Tiếng Hàn: 진후
 • Vị trí: Leader, Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 95.08.02
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 173cm (5ft 7in)
 • Cân nặng: 56 kg (123 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-kun-e1460468279761

 • Tên thật: Kuhn (No Soo Il)
 • Tiếng Hàn:
 • Vị trí: Vice Leader, Rap, Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 95.11.11
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 183 cm (6ft)
 • Cân nặng: 66kg (145 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-kogyeol-e1460468232995

 • Tên thật: Kogyeol (Go Min Soo)
 • Tiếng Hàn: 고결
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 96.05.19
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 183 cm (6ft)
 • Cân nặng: 65kg (143 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-wei-e1460468404434

 • Tên thật: Wei (Lee Sung Jun)
 • Tiếng Hàn: 웨이
 • Vị trí: Rap
 • Ngày sinh (Y.M.D): 96.06.08
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 185cm (6ft)
 • Cân nặng: 60kg (132lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-bito-e1460468011405

 • Tên thật: Bit-to (Lee Chang Hyun)
 • Tiếng Hàn: 비토
 • Vị trí: Rap
 • Ngày sinh (Y.M.D): 96.08.24
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 180cm (5ft 10in)
 • Cân nặng: 62kg (137 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-wooshin-e1460468445639

 • Tên thật: Wooshin (Kim Woo Seok)
 • Tiếng Hàn: 우신
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 96.10.27
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 175cm (5ft 8in)
 • Cân nặng: 55kg (121 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-sunyoul-e1460468357904

 • Tên thật: Sunyoul (Seon Ye In)
 • Tiếng Hàn: 선율
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 96.11.06
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 175cm (5ft 8in)
 • Cân nặng: 55kg (121 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-gyujin-e1460468076714

 • Tên thật: Gyujin (Han Gyu Jin)
 • Tiếng Hàn: 규진
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 97.11.21
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 181cm (5ft 11in)
 • Cân nặng: 67kg (148 lbs)
 • Nhóm máu: AB
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-hwanhee-e1460468117637

 • Tên thật: Hwanhee (Lee Hwan Hee)
 • Tiếng Hàn: 환희
 • Vị trí: Vocal, Maknae
 • Ngày sinh (Y.M.D): 98.05.06
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 175cm (5ft 8in)
 • Cân nặng: 56 kg (123 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Nhóm nhỏ: N/A

up10tion-xiao-e1460468492186

 • Tên thật: Xiao (Lee Dong Yeol)
 • Tiếng Hàn: 샤오
 • Vị trí: Vocal, Maknae
 • Ngày sinh (Y.M.D): 98.12.13
 • Quốc tịch: Korean
 • Chiều cao: 177cm (5ft 9in)
 • Cân nặng: 57kg (126 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Nhóm nhỏ: N/A
Loading...

Trả lời