Thông tin thành viên nhóm Astro

ava

 

Nhóm Astro là nhóm nhạc nam của Hàn Quốc, được thành lập bởi Fantagio vào năm 2015. Nhóm nhạc gồm 6 thành viên: trưởng nhóm Jin Jin, MJ, Cha Eunwoo, Moonbin, Rocky, và Yoon Sanha.

Tên Fandom của nhóm là : AROHA

Thông tin debut và sản phẩm âm nhạc :

Nhóm chính thức tham gia các hoạt động pre-debut vào ngày 15/8 trong chương trình Guerilla Previews cho web drama “To Be Continued” của Fantagio.

Vào ngày 21/01/2016, Astro đã bắt đầu phát sóng chương trình thực tế “OK! Ready!” của mình trên MBC Music

Trang chủ và SNS của nhóm :

Xem thêm thông tin nhóm BIG BANG

Thông tin thành viên

astro-mj-e1454913400326

 • Tên thật: MJ (Kim Myung Jun)
 • Tiếng Hàn: 엠제이
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 94.03.05
 • Quốc tịch: N/A
 • Chiều cao: N/A
 • Cân nặng: N/A
 • Nhóm máu: N/A
 • Nhóm nhỏ: N/A

astro-jinjin-e1454913350530

 • Tên thật: Jin Jin (Park Jin Woo)
 • Tiếng Hàn: 진진
 • Vị trí: Rap
 • Ngày sinh (Y.M.D): 96.03.15
 • Quốc tịch: N/A
 • Chiều cao: N/A
 • Cân nặng: N/A
 • Nhóm máu: N/A
 • Nhóm nhỏ: N/A

astro-eunwoo-e1454915208961

 • Tên thật: Cha Eun Woo (Lee Dong Min)
 • Tiếng Hàn: 차은우
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh (Y.M.D): 97.03.30
 • Quốc tịch: N/A
 • Chiều cao: 183cm (6ft)
 • Cân nặng: N/A
 • Nhóm máu: N/A
 • Nhóm nhỏ: N/A

astro-moonbin-e1454913475799

 • Tên thật: Moon Bin (Moon Bin)
 • Tiếng Hàn: 문빈
 • Vị trí: Vocal, Rap
 • Ngày sinh (Y.M.D): 98.01.26
 • Quốc tịch: N/A
 • Chiều cao: N/A
 • Cân nặng: N/A
 • Nhóm máu: N/A
 • Nhóm nhỏ: N/A

astro-rocky-e1454913518287

 • Tên thật: Rocky (Park Min Hyuk)
 • Tiếng Hàn: 라키
 • Vị trí: Rap
 • Ngày sinh (Y.M.D): 99.02.25
 • Quốc tịch: N/A
 • Chiều cao: N/A
 • Cân nặng: N/A
 • Nhóm máu: N/A
 • Nhóm nhỏ: N/A

astro-sanha-e1454913568248

 • Tên thật: Yoon San Ha (Yoon San Ha)
 • Tiếng Hàn: 윤산하
 • Vị trí: Vocal, Maknae
 • Ngày sinh (Y.M.D): 00.03.21
 • Quốc tịch: N/A
 • Chiều cao: N/A
 • Cân nặng: N/A
 • Nhóm máu: N/A
 • Nhóm nhỏ: N/A
Loading...

Các chủ đề liên quan

 • nhóm astro
 • astro thành viên
 • thong tin nhom astro
 • nhóm astro thành viên
 • tiểu sử nhóm astro
 • nhóm nhạc astro
 • Thông Tin về Nhóm Astro
 • thành viên nhóm ASTRO
 • thành viên astro
 • thong tin ve astro

Leave a Comment