Home / Thông tin Idol (page 5)

Thông tin Idol

Thông tin thành viên Profile Gugudan

Gugudan

Giới Thiệu Thông Tin Sơ Lược Về Nhóm Nhạc Gugudan Nhóm Gugudan là một nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc được thành lập vào tháng 6 năm 2016 bởi công ty giải trí Jellyfish Entertainmen. Tên nhóm nhạc có nghĩa là “Bảng Cửu Chương”. Nhóm gồm có chín thành viên: Hana, Mimi, …

Read More »