Thông tin chi tiết profile về các thành viên nhóm LIME

LIME ( 라임)

Ngày ra mắt ( năm-tháng-ngày) : 15.07.27

 lime1-e1469020980325-3-608x387

Nhãn đĩa : VNK Entertainment

Video nhạc ( Video chính thức ) : Take It Slow ( 서두르지마)

Danh sách đĩa nhạc : Toc, Toc, Toc, Part of me ( đĩa đơn)

Fan Club : Soda

Biểu tượng :

TRANG WEB CHÍNH THỨC 

Daum Café

Facebook

Homepage

Youtube

Twitter / Instagram / V App

Liz @ /liephan93

Ivone @youngcider / youngcider

Emma @ / feifeikhanh

THÀNH VIÊN 

Tên ( tên thật ) : Liz ( Kim Cuong)

Hangul : 리즈

Vị trí : trưởng nhóm, hát

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 93.11.15

Quốc tịch : Việt Nam

Chiều cao : 162cm ( 5ft 3 in)

Cân nặng: 45kg ( 99lbs)
Nhóm máu : Chưa xác định

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Ivone ( Dieu Linh)

Hangul : 이본

Vị trí : rap

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 93.09.07

Quốc tịch : Việt Nam

Chiều cao : 162cm ( 5ft 3 in)

Cân nặng: 45kg ( 99lbs)
Nhóm máu : Chưa xác định

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Emma ( Nhat Khanh)

Hangul : 엠마

Vị trí : hát, maknae ( nhỏ tuổi nhất nhóm)

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 95.10.10

Quốc tịch : Việt Nam

Chiều cao : 162cm ( 5ft 3 in)

Cân nặng: 45kg ( 99lbs)
Nhóm máu : Chưa xác định

Sub-unit : Chưa xác định

THÀNH VIÊN CŨ

Tên ( tên thật ) : May (Thuy Vy)

Hangul : 메이

Vị trí : nhảy, hát

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 95.02.06

Quốc tịch : Việt Nam

Chiều cao : 170cm ( 5ft 6in)

Cân nặng: 49kg ( 108lbs)
Nhóm máu : Chưa xác định

Sub-unit : Chưa xác định

Trả lời