Home / Tag Archives: Yoo Yeonjung

Tag Archives: Yoo Yeonjung

Pann: Các chế sẽ support OT nào của IOI?

Phản hồi bài viết 1. [+211, -76] Tất cả mọi người trừ Kang Mina, Kim Sohye, Yoo Yeonjung 2. [+209, -22] OT10 trừ Sohye 3. [+150, -55] OT9 trừ Sohye và Yeonjung 4. [+77, -13] Sao mọi người ghét Yeonjung dữ vậy? Nếu không có cô bé thì Sejung sẽ …

Read More »