Home / Tag Archives: Up10tion

Tag Archives: Up10tion

Thông tin thành viên | Profile UP10TION

Nhóm UP10TION  là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi TOP Media vào năm 2015. Nhóm gồm 10 thành viên gồm: Jinhoo, Kuhn, Kogyeol, Wei, Bitto, Wooshin, Sunyoul, Gyujin, Hwanhee, Xiao Tên Fanclub của nhóm là : Honey10 Xem thêm thông tin nhóm U-KISS Thông tin debut và sản phẩm …

Read More »