Home / Tag Archives: Somi

Tag Archives: Somi

Những cơ hội nào cho Somi?

13731564_647634622064228_5222727301661068813_n

Sau khi kết thúc quảng bá cùng IOI (center Jeon Somi) thì có khả năng cao là Somi sẽ có nhiều hoạt động cá nhân hơn (dưới trướng JYP) 1. Từ giờ đén lúc nhóm nữ thế hệ thứ 4 của JYP ra đời cũng còn lâu lắm. Vì thế …

Read More »