Home / Tag Archives: Rainbow

Tag Archives: Rainbow

Bài báo: Rainbow tung ảnh nhóm… quần đâu rồi.

Nguồn: 10asia via Nate. Phản hồi bài viết 1. [+346, -20] Họ hợp với mấy bài như ‘A’ và ‘Mach’ đấy. Mấy bài như ‘Sunshine’ với ‘Tell Me Tell Me’ cũng ổn. Không biết là do nhóm kém may mắn hay là chọn thời điểm không đúng nhưng tôi nhớ …

Read More »