Home / Tag Archives: Jung Jun Young

Tag Archives: Jung Jun Young

Bài báo: Jung Jun Young nhắc đến tranh cãi về Yong Junhyung, ‘Tôi cảm thấy có lỗi vì cậu ấy chỉ tới tặng quà cho tôi rồi rời đi ngay’

Nguồn: Mydaily – Nate ‘Tôi cảm thấy có lỗi vì Junhyung tới tặng quà cho tôi rồi rời đi. Sao tôi lại sinh vào tuần trước cơ chứ…’ ○ Phản hồi bài viết 1. [+1,066, -32] ‘Sao tôi lại sinh vào tuần trước cơ chứ’ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cái cách anh ấy …

Read More »