Home / Tag Archives: Jun Somi

Tag Archives: Jun Somi

Bài báo: Jun Somi hạng 4th, “Em biết ơn JYP”

Nguồn: Newsen via Nate ○ Phản hồi bài viết 1. [+702, -54] Thế quái nào mà Kang Mina lại được nhiều phiếu hơn Jun Somi???? Kim Nayoung cũng ứ xứng đáng với hạng 5th nhé. Sự thiên vị Jellyfish thật là không thể tin được. Kim Sohye hạng 8th???? Bình …

Read More »