Home / Tag Archives: Hwarang

Tag Archives: Hwarang

Bài báo: [Độc quyền] Bangtan Boys V tham gia bộ phim ‘Hwarang’… ra mắt với tư cách diễn viên

Nguồn: Osen – Naver ○ Phản hồi bài viết 1. [+1,369, -14]?????????????????? 2. [+1,040, -30] ???????? Thấy sai sai sao đó Bang Shi Hyuk-ssi 3. [+901, -13]?????????? 4. [+850, -21] ???????Đống phim truyền hình???? Heol….. 5. [+737, -30] Taehyung-ah ?????????????????? 6. [+246, -9] Hả?????? Sao cơ….. Nhưng vẫn chưa xác …

Read More »