Home / Tag Archives: Chanmi

Tag Archives: Chanmi

Tính cách tiềm ẩn của AOA Chanmi

AOA Chanmi

” Trong sự kiện bắt tay ở Nhật Bản của AOA, một fan Nhật đã nói với Chanmi rằng cô ấy bị mất thính lực. Sau đó, bạn fan này có đi đến một sự kiện bắt tay khác của nhóm và Chanmi nhớ mặt cô ấy và làm kí …

Read More »