Home / Tag Archives: Brave Girls

Tag Archives: Brave Girls

Thông tin thành viên nhóm nhạc Brave Girls

Giới Thiệu Thông Tin Sơ Lược Về Nhóm Nhạc Nữ Brave Girls nhà Brave Entertainment Thông tin nhóm : Nhóm nhạc Brave Girls là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập mới Brave Brothers của Brave Entertainment. Ban đầu nhóm gồm có 5 thành viên bao gồm: Eunyoung,Seo-a,Yejin, Yoojin and Hyeran.Năm 2016, Eunyoung,Seo-a,Yejin rời nhóm và …

Read More »