“Lovestagram”? Big Bang TOP bị đồn hẹn hò với Asia Chow

“Lovestagram”? Big Bang TOP bị đồn hẹn hò với Asia Chow

TV Report via Nate 1. [+235, -2] Tôi hổng biết cổ là ai nhưng nhìn ảnh y chang con gái tộc trưởng nào đó thời kì Đồ đá ấy 2. [+124, -3] Cá sấu… Tiêu chuẩn từ Shin Min Ah rớt xuống tận đây sao 3. [+95, -2] Mấy chế mà check Instagram của mẻ sẽ thấy xấu dã man luôn… lều báo chọn cái ảnh này là có tâm lắm rồi đó 4. [+21, -2] Đây là gương mặt hay nhìn thấy trên phim tài liệu về vùng Amazon…

Read More