Sunny lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc khi SNSD tái tục hợp đồng… nước mắt

Star News – Nate

1. [+1,001, -83] Nhưng chị là cháu gái của CEO mà…

2. [+922, -73] Chả biết cô này có thể sang công ty nào khác không..

3. [+883, -78] Cháu gái của Lee Soo Man thì có gì phải lo nữa?

4. [+68, -46] Có những thành viên phải ở trong nhóm mới sống sót được, và lại có những thành viên khác tỏa sáng hơn khi ra đi. Sunny đúng chuẩn phải ở lại SNSD để tồn tại

5. [+62, -47] Ừ thì có diễn xuất, nhảy nhót, hát hò gì được đâu… phải sống bám cái danh SNSD hết đời thôi..

6. [+59, -45] Thích việc Sunkyu không tỏ ra kiểu cách con nhà đại gia. Cô ấy khiêm tốn và tử tế với tất cả mọi người, đã thế còn nỗ lực đi show lao động chân tay như Invincible Youth nữa. Một người đáng mến.

7. [+58, -40] Muốn đi show thì phải ở lại SM thôi

8. [+47, -24] Điều xảy ra với Jonghyun đã dạy chúng ta rằng tiền bạc không phải tất cả, thế mà vẫn có đứa ném đá Sunny chỉ vì cô ấy là cháu Lee Soo Man ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+47, -26] Sunny à chị làm tốt lắm, đừng khóc

10. [+45, -27] Tới nước này kể lể cô ấy là cháu gái CEO mà làm gì? Sunny đã làm việc với các thành viên khác 10 năm rồi nên khi nhóm có sự thay đổi thì khóc cũng dễ hiểu thôi. Chỉ bởi vì mình là cháu gái Lee Soo Man đâu có nghĩa cô ấy không được có cảm xúc.

11. [+39, -42] Tưởng tượng Yoona mà không ký tiếp xem, thành viên còn lại chỉ là Hyoyeon, Sunny, Yuri… làm được trò trống gì ㅎ

12. [+37, -15] Chị khóc vì nhớ các thành viên Soshi, sao tự dưng lại bị ném đá vì là cháu gái Lee Soo Man thế ㅋ Không phải cứ là cháu gái sếp thì có quyền quyết định hợp đồng của SNSD đâu ㅋ


Credit: netizenbuzz

Trả lời