SEVENTEEN biểu diễn “Lion Heart” của SNSD, “Rough” của GFRIEND, “Ice Cream Cake” của RED VELVET & Mansae trên Music Core tập đặc biệt hôm nay

Loading...