Rating 4/11: The k2 tập 13 & Entourage- Bạn đồng hành Tập 1

image_readtop_2016_771700_14783069632671713

Theo thống kê của Nielsen Korea tập 3 của This Week My Wife’s Having An Affair – Cô vợ ngoại tình đạt mức rating 2.6% tăng mạnh 0.5% so với tập trước.
Trong khi đó The K2 – Mật danh k2 lại giảm mạnh 0.9% xuống còn 4.5% khu vực đô thị đạt 5.2%

Entourage – Đoàn tùy tùng khởi động với mức rating đạt 2.3% thấp hơn 1.2% so với tiền nhiệm Cinderella And Four Kinghts.

Nielsen Rating
8.00 PM
1. [tvN] The K2 Tập 13 5.369→ 4.489
8.30 PM
2. [jTBC] This Week My Wife’s Having An Affair – Cô vợ ngoại tình tập 3 2.119 →2.647
11.00 PM
1. [tvN] Entourage – Doàn tùy tùng tập 1 2.264 NEW*

cre: tổng hợp / Kites

Loading...

Các chủ đề liên quan

  • rating phim entourage
  • cô vợ ngoại tình ratting
  • entourage korea rating
  • entourage rating
  • rating phim k
  • rating phim etourage korea
  • the k2 rating tap 13
  • rating the k2 tap 13
  • rating phim của entourage
  • rating tap 1 enterogue

Leave a Comment