Home / Tin phim / Rating 27.10: Ông hoàng shopping tập 11 & Chờ em nơi phi trường tập 12

Rating 27.10: Ông hoàng shopping tập 11 & Chờ em nơi phi trường tập 12

Theo thống kê của Nielsen Rating, tập 11 của Shopping King Louie – Ông hoàng shopping tập 11 đã đạt mức rating 10.5% tăng nhẹ 0.3% so với tập trước khu vực đô thị đạt 10.9%vươn lên vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó On The Way To The Airport – Chờ em nơi phi trường tập 12 cũng tăng nhẹ 0.5% lên mức 9.3% khu vực đô thị đạt 9.8% là mức rating cao nhất từ tập 1 đến nay.
Jealousy Incarnate – Muôn kiểu ghen tuông rating không đổi ở mức 10.2% khu vực đô thị 11.4%

Nielsen Rating
1. [MBC] Shopping King Louie :10.2→ 10.5
2.[SBS] :Jealousy Incarnate:10.2 →10.2
3.[KBS2] On The Way To The Airport:8.8  →9.3

TnMS Rating:
1.[MBC] Shopping King Louie: 10.9 →11.1
2. [SBS] Jealousy Incarnate: 8.8 →10.0
3.[KBS2] On The Way To The Airport: 7.2

cre: AGB, TnMS / Kites

Check Also

Những bộ phim Hàn Quốc có rating cao nhất năm 2017

Năm 2017 là một năm nhiều thăng trầm của màn ảnh nhó Hàn Quốc, thành …

Trả lời