Pann: WINNER Red Velvet vs. iKON Twice

Sân khấu kết hợp nào sẽ thắng nhỉ?

WINNER Red Velvet vote up

iKON Twice vote down

Phản hồi bài viết: [+330][-224]

1. [+98, -12] Haiz.. Muốn xem WINNER – iKON kết hợp cơ

2. [+77, -5] WINNER RV là kiểu khí chất trưởng thành lộng lẫy còn iKON Twice thì vui tươi nhí nhảnh. Cả 2 đều hay ㅋㅋㅋ xem ai cũng thích

3. [+76, -4] Ai cũng được, không vote đâu, ảnh chập hai bạn nhóm trưởng nè

4. [+43, -4] Cứ làm phát iKON – WINNER đi

5. [+39, -1] Không thích hát với gái đâu, WINNER iKON đê

_

Cre: pannchoa

Trả lời