Home / NetizenBuzz / [Pann] Lý do các fandom không cần thiết phải tranh cãi nhau vì các em trainee này

[Pann] Lý do các fandom không cần thiết phải tranh cãi nhau vì các em trainee này

Loading...


l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FafXIt7&h=CAQFaJz61AQGXN0v08QemjsxrE-Fkpfh_qOkLeVISm-aCmA&enc=AZMGjhPT1GuF7i3N8yToU4dyhOqITHzth847zt8CkQcfRI1XRzOAel9tFRifcFMw5bJnAWWT12Sfr6Skp6pSX8T9KcdI15RSLKJ0z2s9Y7qT1fnotygzVaMfkyUqtHnZB-d1tn3YRDz5s514Zpy0JiQ6hTyZyY3ckfpP80Jj5X1O5w&s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow”>


Đây là những em đảm bảo được debut sẽ hợp lại với nhau khi ra mắt
Thay vì ném đá một nhóm nhất định, chúng ta nên cổ vũ tất cả các em ấy
Vì thế nên, ngừng ném đá Choi Yoojung, Jung Somi hay Kim Sejung đi và hãy theo dõi các em này một cách tích cực

Phản hồi bài viết
[+478][-17]

1. [+194][-97] Chả thấy cãi nhau gì, chỉ thấy hiệp lực ném đá Kim Sejung thôi…ㅇㅇ

2. [+106][-9] Bỏ cái đứa muốn trở thành diễn viên ra hộ cái

3. [+68][-35] Lũ fan Jellyfish cứ bám dính lấy nhau còn gì…? Bọn nó thiên vị quá thể

4. [+44][-14] Cũng được thôi cơ mà mọi người ngừng gây chuyện với nhà Jellyfish có được không? Có bao nhiêu là post ca ngợi mấy em nhà khác còn thực tập sinh của Jellyfish thì toàn bị ăn gạch là sao… Nếu 3 em ý debut thì hẳn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều lắm đây ㅠㅠ

Loading...

Check Also

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017

Loading... BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017 1. BTS …

Trả lời