Home / NetizenBuzz / Pann: Idol nam mắt đẹp

Pann: Idol nam mắt đẹp

Loading...

1. Btob Jung Ilhoon

3. Seveteen Scoups

5. EXO Chen

Còn giai nào mắt đẹp nữa thì bảo em mới!

○ Phản hồi bài viết: [+337][-40]

1. [+551, -240] BTS Jungkook

2. [+358, -125] Jongdae-yah..ㅠㅠ

3. [+293, -110] ㅠㅠ

4. [+134, -88] Sao mấy người chỉ vote down Jungkook thế?

4. [+123, -65] Vậy ra giờ Bangtan là bom vote down hả…?

5. [+122, -28] Mắt Jungkook-ie sáng lắm ý

6. [+100, -25] Long la long lanh

7. [+94, -43] Bangtan ăn vote down khiếp thế ㅋㅋㅋ thớt chỉ đang hỏi xem mọi người nghĩ xem còn ai mắt đép và mấy bình luận cũng chỉ nói rằng mắt Jungkook đẹp thôi mà

8. [+93, -21] Jun Jungkook

9. [+83, -51] Ngưng vote down mỗi bình luận về Bangtan đi, cứ bảo là ghét mấy đứa nhỏ cho xong… Thừa cơm

Loading...

Check Also

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017

Loading... BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017 1. BTS …

Trả lời