Nine Muses A, ảnh teaser vừa mới phát hành

KsTJvXm vDaxph0

  • Instiz

1. Hul đẹp điên đảo

2. Đẹp muốn tắt thở luôn í

3. Tui thích vẻ sexy của Nine Muses và trong ảnh này có đủ cả.

4. Lót gạch hóng bài hát mới.

5. Mấy tấm ảnh HQ này…. Chế nghẹn ngào quá…

6. Kyungri, Hyemi, Sojin, Geumjo hết thảy đều là nữ thần ♡♡

7. Xinh quá đi mất

8. Thực sự là quá đáng yêu đi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Ôi trời đất ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Credit: Pann-choa
Vtrans by Top Comments Vtrans

Trả lời