Những rapper đã tham gia vòng thử giọng của Show me the money 5 tính đến hiện tại

[​IMG]

Cjamm, Reddy, G2

[​IMG]

Bewhy, One, Jung Sangsoo

[​IMG]

Sanchez, Jung Junha, Baby-J

[​IMG]

SuperBee

[​IMG]

Jindotge (Jindo dog)

[​IMG]

Seo Chulgu, Donutman

[​IMG]

Kim Hyumwook
Nguồn: pann-choa

Loading...

Các chủ đề liên quan

  • jessie tham gia show me the money

Leave a Comment