Home / NetizenBuzz / Những concept thử nghiệm của Red Velvet

Những concept thử nghiệm của Red Velvet

Loading...

Happiness vs Be natural

14.08.04 Happiness

View post on imgur.com

14.10.13 Be natural

View post on imgur.com

  • Instiz

1. Xinh quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

2. Happiness = Joy, Be Natural= Seulgi

3. Thích cả hai concept ㅠㅠㅠㅠㅠ

4. Cá nhân mị ưng Be natural cơ…

5. Nói thiệt thì cả hai đều quá đỉnh luônㅋㅋㅋㅋ

6. Không phải fan nhưng mình nghĩ hai concept đều quá đẹpㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

7. Ice cream cake – Automatic, Dumb Dumb – One of these nights, riêng ngộ thì ngộ thích concept tươi sáng hơn

8. Em thích concept Velvet hơn

9. Tui đã bị sốc ngoại hình khi thấy mấy đứa lần đầu tiên, đứa nào cũng xinh hết sảy

Credit: irenetz
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Check Also

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017

Loading... BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017 1. BTS …

Trả lời