Home / NetizenBuzz / Một anh idol bật mí cách vào SM dễ dàng

Một anh idol bật mí cách vào SM dễ dàng

13174061_614394315388259_5492037271579529544_n

‘Muốn vào được công ty cậu có khó không?’
‘Không khó anh ơi, anh chỉ cần nhã nhặn bảo chú bảo vệ mở cửa là được ạ”
‘Tôi á?’
‘Điều Jaehyun hỏi là ‘muốn ký hợp đồng với SM thì có khó không”, kiểu thế cơ…”

Bình luận Netizen

1.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Ciu vật vãㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. Chú bảo vệ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋChanyeol-ahㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. Giờ mới biết có cách vào được SM ngon lành vậy đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋThằng bé bảo anh ấy cứ nhờ chú bảo vệ mở cửa là được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. Nhờ mở cửaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannatic ~ An idol from SM tells an easy way to get into SM
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Check Also

19113544_823311201163235_7534260494483671217_n

‘Tương tư Yeon Jae’ FT Island’s Choi Jonghoon dating Son Yeon Jae

Dispatch via Naver 1. [+3,195, -46] Thật á??????? 2. [+3,101, -39] Cái tấm hai người …

Trả lời

Kphim
Loading...