Home / NetizenBuzz / Một anh idol bật mí cách vào SM dễ dàng

Một anh idol bật mí cách vào SM dễ dàng

Loading...

13174061_614394315388259_5492037271579529544_n

‘Muốn vào được công ty cậu có khó không?’
‘Không khó anh ơi, anh chỉ cần nhã nhặn bảo chú bảo vệ mở cửa là được ạ”
‘Tôi á?’
‘Điều Jaehyun hỏi là ‘muốn ký hợp đồng với SM thì có khó không”, kiểu thế cơ…”

Bình luận Netizen

1.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Ciu vật vãㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. Chú bảo vệ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋChanyeol-ahㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. Giờ mới biết có cách vào được SM ngon lành vậy đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋThằng bé bảo anh ấy cứ nhờ chú bảo vệ mở cửa là được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. Nhờ mở cửaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannatic ~ An idol from SM tells an easy way to get into SM
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Check Also

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017

Loading... BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017 1. BTS …

Trả lời