Yoojung đang sợ và em ấy che mắt Yoojung lại


Lúc cả hai đang quay ‘Mysterious City’, Doyeon đã vuốt tóc Yoojung


Khi thắng #1, em nó còn kéo Yoojung ôm vào lòng.

Ah chỉ cần đẹp gái thì đều là unnie hết thảy

  • Pann

1. [+38; -3] Kim Doyeon thật sự làm tim tui thòng tới háng. Với lại khía cạnh trẻ con của em nó ngày càng lồ lộ làm tui càng thích ẻm hơn

2. [+33; -2] Cháu nó đang nhảy vũ đạo xoạc chân, mà trông ciu dễ sợ luôn

3. [+18; -1] Chỉ cần đẹp gái thì đều là unnie hết

4. [+15; -0] Un!!!Nie!!!!! Doyeon!!!!! Unnie!!!!!!!!!!!!!!! Unnie em yêu chị nhất trần đời!!!!!!!!

5. [+9; -0] Chắc chắn sớm muộn gì Kim Doyeon unnie cũng nổi tiếng thôi. Chỉ đã thầm lặng chăm chỉ làm việc rồi

6. [+9; -0] Quào, mị là con gái mà tim còn đập loạn nè, phải chăng nàng là girl-crush

Credit: Pann-choa
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Các chủ đề liên quan

  • ai đẹp gái đều là unnie của em doyeon