10 điểm cho gương mặt

Nhìn biểu cảm này có khi còn tưởng anh ấy được 10 điểm ấy chứ
Phản hồi bài viết: +87

– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

– Động tác của người chiến thắng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

– Mình có xem hôm đó nè, hài kinh khủng ㅋㅋㅋ
– Cái biểu cảm xứng đáng được trao huy chương vàng ㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋ
– Jacksonㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

– ㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋ trông cứ giống giống Legolas ㅋㅋㅋㅋ đẹp trai quá

– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ôi nhưng đẹp trai kinh
– A Son-ie hài thế ㅋㅋㅋㅋㅋ bảnh nữa ㅋㅋㅋ
– Không sao hết ^♡^
– Đẹp trai quá má ôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Kiểu (Thành công rồi!) (tự hào quá đi) ㅋㅋㅋ

Loading...