Danh sách trao thưởng MBC Drama Awards 2017

Lễ trao giải năm nay của MBC không cho phép người xem bình chọn cho giải Deasang như thường lệ mà thay vào đó là bình chọn cho các giải liên quan đến nhân vật (phản diện, hài hước, hành động). Các giải Deasang từ 2014-2016 đã cho phép người xem bình chọn.

Giải thưởng Danh Giá (Daesang)
Phim xuất sắc nhất
 • Kim Sang-joong – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Choi  Min-soo – Man Who Dies to Live
  • Ha  Ji-won – Hospital Ship
  • Heo  Joon-ho – The Emperor: Owner of the Mask
  • Jang  Hyuk – Money Flower
  • Jo  Jung-suk – Two Cops
  • Uhm  Jung-hwa – You’re Too Much
  • Yoo  Seung-ho – The Emperor: Owner of the Mask
 • Rebel: Thief Who Stole the People
  • The  Emperor: Owner of the Mask
  • Man  Who Dies to Live
  • Missing  9
  • Money  Flower
  • Radiant  Office
  • Two  Cops
Nam diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim cuối tuần
Nam diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim cuối tuần
 • Jang Hyuk – Money Flower
  • Kim  Kap-soo – Man in the Kitchen
  • Kim  Jaewon – Father, I’ll Take Care of You
  • Kim  Ji-hoon – Bad Thief, Good Thief
  • Ji  Hyun-woo – Bad Thief, Good Thief
  • Jun  Kwang-ryul – You’re Too Much
 • Lee Mi-sook – Money Flower
  • Choi  Soo-young – Man in the Kitchen
  • Kim  Mi-sook – Man in the Kitchen
  • Seohyun – Bad  Thief, Good Thief
  • Uhm  Jung-hwa – You’re Too Much
Nam diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim giữa tuần
Nữ diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim giữa tuần
 • Yoo Seung-ho – The Emperor: Owner of the Mask
  • Choi  Min-soo – Man Who Dies to Live
  • Ha  Seok-jin – Radiant Office
  • Heo  Joon-ho – The Emperor: Owner of the Mask
  • Um  Ki-joon – I’m Not a Robot
 • Ha Ji-won – Hospital Ship
  • Baek  Jin-hee – Missing 9
  • Go  Ah-sung – Radiant Office
  • Kang  Ye-won – Man Who Dies to Live
  • Kim  So-hyun – The Emperor: Owner of the Mask
Nam diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim hàng ngày
Nữ diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim hàng ngày
 • Go Se-won – Return of Fortunate Bok
  • Ahn  Jae-mo – Enemies from the Past
  • Kwon  Hyun-sang – Always Spring
  • Sunwoo  Jae-duk – Always Spring
 • Kim Mi-kyung – Person Who Gives Happiness
  • Kang  Sung-yeon – Return of Fortunate Bok
  • Lee  Yoon-ji – Person Who Gives Happiness
  • Park  Si-eun – Teacher Oh Soon-nam
Nam diễn viên  xuất sắc nhất, hạng mục phim đầu tuần
  Nữ diễn viên xuất sắc nhất, hạng mục phim đầu tuần
 • Jo Jung-suk – Two Cops
 • Kim Ji-seok – Children of the 20th Century
  • Im  Si-wan – The King in Love
  • Kim  Sang-joong – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Kim  Young-kwang – The Guardians
  • Yoon  Kyun-sang – Rebel: Thief Who Stole the People
 • Lee Ha-nui – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Han  Ye-seul – Children of the 20th Century
  • Im  Yoon-ah – The King in Love
  • Lee  Hye-ri – Two Cops
  • Lee  Si-young – The Guardians
Nam diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim cuối tuần
Nữ diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim cuối tuần
 • Jang Seung-jo – Money Flower
  • Choi  Jong-hwan – Bad Thief, Good Thief
  • Kang  Tae-oh – You’re Too Much
  • On  Joo-wan – Man in the Kitchen
 • Jang Hee-jin – You’re Too Much
  • Lim  Ju-eun – Bad Thief, Good Thief
  • Park  Eun-bin – Father, I’ll Take Care of You
  • Seo  Hyo-rim – Man in the Kitchen
  • Shin  Eun-jung – Bad Thief, Good Thief
Nam diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim giữa tuần
Nữ diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim giữa tuần
 • Shin Sung-rok – Man Who Dies to Live
  • Choi  Tae-joon – Missing 9
  • Kang  Min-hyuk – Hospital Ship
  • Kim  Dong-wook – Radiant Office
  • Kim  Myung-soo – The Emperor: Owner of the Mask
  • Lee  Dong-hwi – Radiant Office
 • Han Sun-hwa – Radiant Office
  • Jung  Kyung-soon  – Hospital Ship
  • Lee  So-yeon – Man Who Dies to Live
  • Wang  Ji-won – Hospital Ship
  • Yoon  So-hee – The Emperor: Owner of the Mask
Nam diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim hàng ngày
Nữ diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim hàng ngày
 • Kang Kyung-joon – Sisters-in-Law
  • Cha  Do-jin  – Sisters-in-Law
  • Kim  Ji-han – Golden Pouch
  • Lee  Ha-yool – Person Who Gives Happiness
 • Song Seon-mi – Return of Fortunate Bok
  • Hahm  Eun-jung – Sisters-in-Law
  • Kang  Byul – Always Spring
  • Lee  Joo-yeon – Sisters-in-Law
  • Shin  Da-eun – Backflow
Nam diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim đầu tuần
Nữ diễn viên  xuất sắc, hạng mục phim đầu tuần
 • Kim Seon-ho – Two Cops
  • Hong  Jong-hyun – The King in Love
  • Lee  Sang-woo – Children of the 20th Century
  • Oh  Min-suk – The King in Love
 • Chae Soo-bin – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Im  Se-mi – Two Cops
  • Jang  Young-nam – The King in Love
  • Kim  Seul-gi – The Guardians
Nam diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim cuối tuần
Nữ diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim cuối tuần
 • Ahn Gil-kang – Bad Thief, Good Thief
  • Hwang  Dong-joo  – Father, I’ll Take Care of You
  • Kim  Chang-wan – Father, I’ll Take Care of You
  • Lee  Seung-joon – Father, I’ll Take Care of You
 • Shin Dong-mi – Father, I’ll Take Care of You
  • Jung  Hye-sun – You’re Too Much
  • Kim  Bo-yeon – You’re Too Much
  • Kim  Soo-mi – Man in the Kitchen
  • Lee  Jeong-eun  – Bad Thief, Good Thief
  • Yoon  A-jung – You’re Too Much
Nam diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim giữa tuần
  Nữ diễn viên hàng đầu, hạng mục phim giữa tuần
 • Oh Jung-se – Missing 9
  • Kim  Kwang-kyu – Hospital Ship
  • Kwon  Hae-hyo – Radiant Office
  • Park  Chul-min – The Emperor: Owner of the Mask
 • Jang Shin-young – Radiant Office
 • Kim Seon-kyung – The Emperor: Owner of the Mask
  • Hwang  Seung-eon – Man Who Dies to Live
  • Park  Joon-geum  – Hospital Ship
Nam diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim hàng ngày
Nữ diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim hàng ngày
 • Ahn Nae-sang – Golden Pouch
  • Kim  Byung-choon  – Sisters-in-Law
  • Lee  Jung-gil – Return of Fortunate Bok
 • Song Ok-sook – Person Who Gives Happiness
  • Geum  Bo-ra – Teacher Oh Soon-nam
  • Kim  Cheong  – Sisters-in-Law
  • Lee  Hye-sook – Return of Fortunate Bok
Nam diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim đầu tuần
Nữ diễn viên  hàng đầu, hạng mục phim đầu tuần
 • Jeong Bo-seok – The King in Love
  • Ahn  Se-ha – Children of the 20th Century
  • Kim  Byeong-ok – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Lee  Si-eon – Two Cops
  • Shin  Dong-wook – The Guardians
 • Seo Yi-sook – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Kim  Sun-young – The Guardians
  • Moon  Ji-in – Two Cops
  • Ryu  Hyun-kyung – Children of the 20th Century
Nam diễn viên  nổi tiếng nhất
Nữ diễn viên  nỗi tiếng nhất
 • Kim Myung-soo – The Emperor: Owner of the Mask
  • Jang  Hyuk – Money Flower
  • Jo  Jung-suk – Two Cops
  • Kang  Min-hyuk – Hospital Ship
  • Kim  Ji-seok – Children of the 20th Century
  • Yoo  Seung-ho – I’m Not a Robot
  • Yoon  Kyun-sang – Rebel: Thief Who Stole the People
 • Kim So-hyun – The Emperor: Owner of the Mask
  • Chae  Soo-bin – I’m Not a Robot
  • Ha  Ji-won – Hospital Ship
  • Han  Ye-seul – Children of the 20th Century
  • Im  Yoon-ah – The King in Love
  • Lee  Ha-nui – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Lee  Hye-ri – Two Cops
Nam diễn viên  mới xuất sắc nhất
Nữ diễn viên  mới xuất sắc nhất
 • Kim Jung-hyun – Rebel: Thief Who Stole the People
 • Kim Seon-ho – Two Cops
  • Kim  Ki-bum – The Guardians
  • Kim Myung-soo – The  Emperor: Owner of the Mask
  • Jo  Sung-hyun – You’re Too Much
  • Lee  Ho-won – Radiant Office
  • Lee  Seo-won – Hospital Ship
  • Shim  Hee-seop  – Rebel: Thief Who Stole the People
 • Lee Sun-bin – Missing 9
 • Seohyun – Bad Thief, Good Thief
  • Hahm  Eun-jung – Sisters-in-Law
  • Han  So-hee  – Money Flower
  • Kwon  Mina – Hospital Ship
  • Lee  Joo-yeon – Sisters-in-Law
  • Lee  Sang-hee – Children of the 20th Century
  • Lee  Soo-min – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Ryu  Hyo-young – Golden Pouch
Diễn viên  nhí xuất sắc nhất
Nhân vật phản  diện xuất sắc nhất
 • Lee Ro-woon – Rebel: Thief Who Stole the People
 • Nam Da-reum – The King in Love
  • Jo  Yeon-ho – Person Who Gives Happiness
  • Jung  Soo-in – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Lee  Chae-mi – Teacher Oh Soon-nam
  • Park  Solomon  – The Guardians
  • Son  Bo-seung  – Father, I’ll Take Care of You
  • Yoon  Chan-young – The King in Love
 • Choi Tae-joon – Missing 9
  • Geum  Bo-ra – Blow Breeze
  • Han  Soo-yeon – Teacher Oh Soon-nam
  • Heo  Joon-ho – The Emperor: Owner of the Mask
  • Seo  Yi-sook  – Bad Thief, Good Thief
Nhân vật  hành động xuất sắc nhất
Nhân vật  hài hước nhất
 • Kim Myung Soo – The Emperor: Owner of the Mask
  • Kim  Sang-joong – Rebel: Thief Who Stole the People
  • Lee  Joo-woo  – Return of Fortunate Bok
  • Lee  Si-young – The Guardians
  • Ryu  Won – Missing 9
 • Jung Kyung Ho – Missing 9
  • Hwang  Dong-joo  – Father, I’ll Take Care of You
  • Kim  Seon-ho – Two Cops
  • Kim  Soo-mi – Man in the Kitchen
  • Shin  Sung-rok – Man Who Dies to Live
Kịch bản xuất  sắc nhất
 • Hwang Jin Young – Rebel: Thief Who Stole the People

Cre: tổng hợp

Trả lời