Đài KBS cấm phát sóng bài “LOTTO” của EXO và “BOOMBAYAH” của Black Pink

EXO và các bài hát mới của Black Pink đã bị cấm phát sóng trên đài KBS.

EXO-black-pink_1471411518_af_org

Theo KBS, tiêu đề của bài hát mới “LOTTO” của EXO là một sản phẩm bài bạc, khả năng đề cập đến xổ số, và không thể được sử dụng để phát sóng. Trong trường hợp bài “BOOMBAYAH” của Black Pink, họ chỉ ra rằng “Henny” được đề cập trong lời bài hát có ý chỉ rút gọn cho nhãn rượu ‘Hennessey. “BOOMBAYAH” cũng có chứa ngôn ngữ không phù hợp khi có biểu tượng “Ngón tay giữa giơ lên F***”.

Để đối phó với lệnh cấm, EXO đã báo cáo sẽ sử dụng từ “Louder” thay cho tên bài hát để quảng bá trên đài KBS cũng như trên đài MBC. Black Pink cũng có khả năng điều chỉnh lời bài hát của họ để dỡ bỏ lệnh cấm.

Vikpop dịch

Trả lời