Home / NetizenBuzz / Concert solo của Taeyeon… tháng Bảy tại Seoul, tháng Tám tại Busan

Concert solo của Taeyeon… tháng Bảy tại Seoul, tháng Tám tại Busan

13094257_615990895228601_4452966249582423779_n

Bình luận Naver

1. [+421][-17] *Run rẩy* Ở Busan kìa *quắn quéo*

2. [+324][-19] Tin được xác nhận chưa các mẹ? Cầu trời đừng bị hoãn như lần trước.

3. [+308][-17] Tin tưởng và lắng nghe Taeng! Nhất định sẽ đi!!!

4. [+272][-17] Heol, nếu mà ở Busan thì em đi là cái chắc

5. [+251][-20] Kiểu gìcuxnng đi!!! Taeyeon à, nhớ em lắm

6. [+66][-5] Tin khẩn cấp, mị sẽ ngậm mồm lại và đi thôi

7. [+65][-6] Unnie ơi, em nhất định sẽ tới đó ♡♡♡♡

8. [+60][-5] Heol, Busan kìa!!! Taeng unnie, yêu chị lắm, người đẹp của em

9. [+57][-4] Phen này ngộ quyết tâm tới diện kiến Thánh-Taeng

10. [+59][-5] Phải đi. Bằng mọi giá, tôi sẽ đi.

Credit: sonexjinro~ [Naver NETIZEN] Taeyeon Solo Concert… Seoul in July, Busan in August
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Check Also

19113544_823311201163235_7534260494483671217_n

‘Tương tư Yeon Jae’ FT Island’s Choi Jonghoon dating Son Yeon Jae

Dispatch via Naver 1. [+3,195, -46] Thật á??????? 2. [+3,101, -39] Cái tấm hai người …

Trả lời

Kphim
Loading...