Home / NetizenBuzz / Chủ đề: Park Bogum đã hóa thành một củ khoai lang

Chủ đề: Park Bogum đã hóa thành một củ khoai lang

Nguồn: Instiz

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Na PD kiểu như : huh? Phải Kim Heungkuk không ta?

Vote bài này: +4

○ Phản hồi bài viết

1. Kim Heungkukㅋㅋㅋㄴㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. âu mài gót ㅋㅋㅋ cái câu cuối cùng ㅋㅋㅋ cười muốn nội thương ㅋ

3. ahㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. Na PD-nim, chú với cháu có chuyện cần nói đấy ạ

5. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Có vẻ như qua đó ảnh đã quẩy rất vui ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ bao ciu mà ㅠㅠㅠ

6. Bogumie bị nướng luôn rồi

7. Kim Heungkukㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. Park Bogoguma (khoai lang) chính là cu cheo ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. Mèng ạ, ảnh bị cháy nắng bạo liệt luôn,,

10. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋNa PDㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

11. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋTrông cứ như vừa đi đày về ý….

12. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ vẫn đẹp chai mà

———

Cre: pann-choa ~ [instiz] PARK BOGUM WHO TURNED INTO A SWEET POTATO
Vtrans by Top Comments Vtrans

Check Also

22528940_1550498331702964_8476676462453670775_o

‘Stray Kids’ tập đầu tiên, đội hình debut nhóm nam + hai nhóm nữ, tương lai rực rỡ của JYP

X Sports News – Naver 1. [+887, -54] Tương lai của JYP được soi sáng …

Trả lời