Home / NetizenBuzz / Chủ đề: Park Bogum đã hóa thành một củ khoai lang

Chủ đề: Park Bogum đã hóa thành một củ khoai lang

Loading...

Nguồn: Instiz

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Na PD kiểu như : huh? Phải Kim Heungkuk không ta?

Vote bài này: +4

○ Phản hồi bài viết

1. Kim Heungkukㅋㅋㅋㄴㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. âu mài gót ㅋㅋㅋ cái câu cuối cùng ㅋㅋㅋ cười muốn nội thương ㅋ

3. ahㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. Na PD-nim, chú với cháu có chuyện cần nói đấy ạ

5. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Có vẻ như qua đó ảnh đã quẩy rất vui ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ bao ciu mà ㅠㅠㅠ

6. Bogumie bị nướng luôn rồi

7. Kim Heungkukㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. Park Bogoguma (khoai lang) chính là cu cheo ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. Mèng ạ, ảnh bị cháy nắng bạo liệt luôn,,

10. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋNa PDㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

11. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋTrông cứ như vừa đi đày về ý….

12. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ vẫn đẹp chai mà

———

Cre: pann-choa ~ [instiz] PARK BOGUM WHO TURNED INTO A SWEET POTATO
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Check Also

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017

Loading... BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017 1. BTS …

Trả lời