Các nhóm nữ Hàn Quốc debut 2014

View post on imgur.com

Pungdeng-E (2014.02.06)
Lip Service (2014.02.06)
VettyL (2014.02.13)
Bebop (2014.02.18)
Moa (2014.02.23)
One Piece (2014.02.27)
Melody Day (2014.02.28)
Year 7 Class 1 (2014.03.11)
Scarlet (2014.03.16)
Billion (2014.03.20)
Girl Hood (2014.03.25)
Badkiz (2014.05.14)
Berry Good (2014.05.22)
Mamamoo (2014.06.19)
A.KOR (2014.07.29)
Red Velvet (2014.08.01)
4L (2014.08.04)
Pritz (2014.08.13)
TOP.IC (2014.08.19)
Laboum (2014.08.28)
4Ten (2014.08.28)
AND (2014.09.15)
Minx (2014.09.18)
Purfles (2014.10.23)
D. Holic (2014.10.29.)
Lovelyz (2014.11.17)
A-Daily (2014.12.03)

  • Today Humor

1. [+115] Pritz… Cái nhóm mặc đồ có hình Đức Quốc xã, làm nhục quốc thể.

View post on imgur.com

2. [+111] Chỉ có mỗi Lovelyz, Mamamoo với Red Velvet là sống sót..Còn Laboum thì chả mấy người biết tới

3. [+41] Tui chỉ biết có Melody Day, Mamamoo, Laboum, Red Velvet với Lovelyz thôi, còn lại thì thua

4. [+27] Wow… ngoài khoảng 4 nhóm mị hay thấy trên TV thì chưa từng nghe tới mấy cái tên kia

5. [+9] Biết Mamamoo, Red Velvet cả Lovelyz với mấy bài hát của họ. Còn Laboum và Melody Day thì chỉ biết tên. Xin lỗi nhưng mà ngộ không biết các nhóm còn lạiㅠㅠ

Credit: Kkuljaem
Vtrans by Top Comments Vtrans

Loading...

Các chủ đề liên quan

  • cac nhom nu debut 2014
  • Nhóm nữ debut 2014
  • những nhóm debut 2014

Leave a Comment