Home / NetizenBuzz / Bài báo: “Reply 1988” – Chồng Duksun là …

Bài báo: “Reply 1988” – Chồng Duksun là …

Nguồn: mydaily via Naver

(*) bài hiện 23000+ voteup

○ Phản hồi bài viết

1.[7297+,722-] Junghwan-ahㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

2.[5330+,561-] Ha….. Junghwan àㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

3.[5241+,546-] Biên kịch chơi lầy với nhân vật Junghwan vãi, lầy quá thể lầy! Vậy nên ban đầu mới để cậu ấy lên hình nhiều vậy hảㅋㅋㅋㅋㅋ chả hiểu sao viết nguyên cả một câu chuyện dài mà chỉ hành hạ mỗi Junhwan vậy nè

4.[5053+,647-] Em chèo thuyền Junghwan ‪#‎EoNamJung‬

5.[5283+, 907-] Phát hờn.


Credit: onehallyu (Spoiler Alert! Deoksun’s husband is…)

Vtrans by Top Comments Vtrans – TCV

Loading...

Check Also

19113544_823311201163235_7534260494483671217_n

‘Tương tư Yeon Jae’ FT Island’s Choi Jonghoon dating Son Yeon Jae

Dispatch via Naver 1. [+3,195, -46] Thật á??????? 2. [+3,101, -39] Cái tấm hai người …

Trả lời

Kphim
Loading...