Home / NetizenBuzz / Bà cô Sojin không biết Shashasha

Bà cô Sojin không biết Shashasha

Bình luận Netizen 

-Điệu cười của Yura ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Có thể cảm nhận được khoảng cách thế hệ ở đâyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Yura cười đáng yêu dã man

-Khoảng cách thế hệ đóㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋchu choe quá nhiều

-Ah, ciu vclㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Cô ấy nói Shasha Shashashaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
->sự khác biệt giữa 2 thế hệㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋTràng cười của Minaㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Hài vđㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannatic (Aunt Sojin who doesn’t know Shashasha)

Vtrans by Top Comments Vtrans – TCV

Check Also

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017

BXH các nhóm tiêu thụ album physical cao nhất trong năm 2017 1. BTS – …

Trả lời