Home / NetizenBuzz / Bà cô Sojin không biết Shashasha

Bà cô Sojin không biết Shashasha

Bình luận Netizen 

-Điệu cười của Yura ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Có thể cảm nhận được khoảng cách thế hệ ở đâyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Yura cười đáng yêu dã man

-Khoảng cách thế hệ đóㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋchu choe quá nhiều

-Ah, ciu vclㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Cô ấy nói Shasha Shashashaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
->sự khác biệt giữa 2 thế hệㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋTràng cười của Minaㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-Hài vđㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannatic (Aunt Sojin who doesn’t know Shashasha)

Vtrans by Top Comments Vtrans – TCV

Loading...

Check Also

17022262_769050189922670_7905390283811006277_n

Sau thành công của ‘Goblin’… Các nam diễn viên hiện đang làm gì ở đâu?

Osen via Naver 1. [+3765, -72] Ước chi nhà đài làm một bộ phim nữa …

Trả lời