[Ảnh] Vẻ đẹp ấm áp và vẻ đẹp băng giá

Vẻ đẹp lạnh lùng băng giá


Krystal


Nana


Mina


Hyuna


Seulgi


Kyungri


Hyuna


Goo Hara

Vẻ đẹp ấm áp


Yeri


IU


Suzy


Irene


Ryu Sujeong


Seohyun


Bomi


Minah


Nayeon


Hyojung


Seunghee


—–
Credit: http://goo.gl/jIuXoS

Loading...

Các chủ đề liên quan

  • krystal 2016
  • krystal lạnh lùng
  • lạnh lùng băng giá

Leave a Comment