Ảnh ‪‎đẹp EXO‬ ‪‎Chen‬ và rapper ‪Heize‬ trong dự án kết hợp

‎SM‬ nhá hàng một số hình ảnh quá trình chuẩn bị cho bài hát mới kết hợp bởi ‪‎EXO‬ ‪‎Chen‬ và rapper ‪Heize

ảnh Chen exo ảnh Chen exo ảnh Chen exo 9573_1532546957046940_2376624908783036290_n ảnh Chen exo 12670883_1532547000380269_934065541852774620_n ảnh Chen exo 12961700_1532546947046941_434813683394206292_n

 

Loading...

Các chủ đề liên quan

  • ảnh của Chen

Leave a Comment